Algemene voorwaarden

1.Inschrijving

1.1 BodyMove


 • Ter plaatse
 • 60,00 euro / 10 beurtenkaart
 • 1x 6,00 verzekering
 • Beurten vervallen niet

1.2 BodyJUMP


 • Via de website
 • 90,00 euro / 8 lessen
 • Je schrijft in voor 8 lessen opeenvolgend
 • Indien je niet kan komen, 24u op voorhand laten weten. Anders geld kwijt.

2. Verzekering sportievak


2.1 Algemeen

De polis is conform de opgelegde decreten van Sport Vlaanderen (vroeger Bloso) en de vrijwilligerswetgeving. Daarenboven biedt onze polis heel wat extra waarborgen ten opzichte van andere marktspelers en sportfederaties.

2.2 Voor wat:


Verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens clubactiviteiten.

2.3 Waarborgen


2.3.1 Lichamelijke ongevallen:


 • alle door het RIZIV erkende prestaties, na tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. 2 jaar: 150%
 • medische kosten niet erkend door RIZIV (braces, gips, homeopathie, …):
 • € 750/ongeval
 • er is geen franchise
 • tandprothesekosten: € 600/ongeval, € 150/tand
 • kosten voor brillen/lenzen bij ongevallen met vastgestelde lichamelijke letsels (te maken met schade aan bril/lenzen): € 500
 • vervoerskosten: zoals bij arbeidsongevallenverzekering
 • blijvende invaliditeit: € 35.000 (100%)
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen): € 30/dag
 • hartfalen: gewaarborgd
 • overlijden +5-jarigen: € 15.000
 • terugbetaling begrafeniskosten: leden van 5 jaar of ouder: € 620 / leden onder de 5 jaar: € 15.000

2.3.2 Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)


 • lichamelijke schade: € 5.000.000
 • stoffelijke schade: € 625.000
 • vrijstelling: geen

2.3.3 Rechtsbijstand


 • burgerlijke verdediging: zie waarborgen BA
 • strafrechtelijke verdediging: € 12.400